پروژه ها و پایاننامه های تکمیل شده

عنوانمسئولیتاسامي همكارانتاريخ پاياننامهدوره تحصیلینام دانشجو
تعیین الگوی متیلاسیون و اندازه گیری سطح بیان ژنهای FOXP3 و CTLA4 در مبتلایان به بیماری بهجتاستاد راهنمادکتر خبازی. دکتر نوری. دکتر صمدی1394PhDجعفر فرهادی
آناليز مولكولي پلی مورفیسم های شایع (rs 731236, rs 1544410 , rs 2228570 , rs 7975232) ژن گیرنده ویتامین D در بیماران مبتلا به بهجتاستاد راهنمادکتر سخی نیا و دکتر خبازی کارشناسی ارشدحمید خدادادی
آناليز همراهی چند شکلی هایrs4245739 و Arg72Pro به ترتیب در ژنهایMdm4 و P53 در زنان مبتلا به سرطان پستان در اذربایجان شرقیاستاد راهنمادکتر سخی نیا و دکتر پورفیض کارشناسی ارشدنگار پدرام
آنالیز مولکولی ژن CYP21A2 در بیماران هایپرپلازی مادرزادی آدرنال(CAH )باروش تعیین توالیاستاد راهنمادکتر سخی نیا و دکتر کریمی پور کارشناسی ارشدکتایون فروزانفر
آناليز بازآرائي کلونال ايمنوگلوبين و جهت تشخيص مولکولي سرطانهاي لنفوئيدياستاد راهنمادکتر ابراهیم سخی نیا کارشناسی ارشدگلچین محرمی
آناليز جهشهاي موجود در اگزون 8و9 ژن TP53در مبتلايان به بيماريهاي سرطان ريه با يا بدون آلودگي به ويروس پاپيلوماي انسانياستاد راهنمادکتر سخی نیا و دکتر فخرجو دوره تخصصيدکتر شکارچی
ارزیابی بازآرایی t(11;14) BCL1-IGH در نمونه های بلوک های پارافینی بیماران مبتلا به بدخیمی های لنفوئیدیاستاد راهنمادکتر ابراهیم سخی نیا کارشناسی ارشدمنوش توحیدی
آنالیز مولکولی کلونالیتی بازآرایی ژنهاي ایمونوگلوبولین (Ig) و گیرنده های سلول T در سرطانهاي لنفوماییاستاد راهنمادکتر سخی نیا و دکتر جوادی Ph.Dسعید قربیان
آنالیز مولکولی سطح بیان ژن های STC1 , PTEN در نمونه های مبتلا به سرطان کولون با استفاده از روش Real-time pcrاستاد راهنمادکتر ابراهیم سخی نیا و دکتر پورفیض کارشناسی ارشدصالحه رضاپور
بررسی سطح متیلاسیون پروموتر ژن های SEPT9 و NTRK3 در نمونه های بیوپسی تومور و حاشیه ی تومور سرطان کولورکتال تک گیراستاد راهنمادکتر ابراهیم سخی نیا و دکتر لادن تیموری طولابی کارشناسی ارشدشاهین شریف
بررسی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی ناحیه (rs 10865331(2p15 در بیماران مبتلا به اسپونديلیت انکیلوزان مراجعه کننده به کلینیک تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تبریزاستاد راهنمادکتر سخی نیا و دکتر کلاهی دوره تخصصيدکتر احدی
Common mitochondrial gene variations in multiple sclerosis patientsاستاد راهنمادکتر سخی نیا و خانم دکتر طالبی Ph.Dدکتر ساسان عندلیب
تشخیص سریع بروسلوز انسانی با استفاده از روش مولکولی Real time PCR در نمونه های سرماستاد راهنمادکتر سخی نیا کارشناسی ارشداحمد موید
آنالیز مولکولی پلی مورفیسم های اگزون های ژن اینترلوکین25 (IL-25) و اندازه گیری سطوح سرمی اینترلوکین25 در افراد مبتلا به RR-MSاستاد راهنمادکتر سخی نیا و دکتر بابالو کارشناسی ارشدمحمد رضا جوان
اثر ترکیبی و جداگانه آب پرتقال و آب گریپ فروت و اثر ترکیبی هسپرتین و نارنجنین بر روی نشانگر های موثردر التهاب و تغییر شکل مجرای هوایی موش های مبتلا به آسماستاد راهنمادکتر سخی نیا و دکتر وفا Ph.Dانیسه رضا زاده
ژنوتایپینگ ژن های دخیل در متابولیسم وارفارین در بیمارانی با سابقه جراحی قلباستاد راهنمادکتر سخی نیا کارشناسی ارشدنگین فرزامی
بررسی پلی مورفیسم های ژن FOXP3در بیماران مبتلا به بیماری بهجتاستاد راهنمادکتر سخی نیا و دکتر بابالو کارشناسی ارشدآرزو حسینی
استخراج DNA از مايع رويي مايع امنيوتيك و استفاده از آن در تشخيص هاي قبل از تولداستاد راهنمادکتر سخی نیا کارشناسی ارشدمینا سلطانی
Molecular Analysis of 29 Prevalent Translocations and Agent of Acute Leukemia in Patients with Blood Cancerاستاد راهنمادکتر سخی نیا کارشناسی ارشدفرامرز قاسمیان
بررسی ساختار ِژنتیکی ژن های GGCX و CYP4F2 دخیل در متابولیسم وارفارین و تعیین دوز مصرفی وارفارین برای بیماران با سابقه جراحی قلباستاد راهنمادکتر سخی نیا کارشناسی ارشدآذر آرا
تشخيص بازآرايي ژن t(8;14) C-MYC/IGH توسط LD-PCR دربيماران مبتلا به بدخيمي هاي لنفوئيدياستاد راهنمادکتر سخی نیا کارشناسی ارشدآرزو کیانی
انالیز مولکولی سطح بیان ژنهای IL-23, VEGF در نمونه های بیوپسی تومور و حاشیه تومور سرطان کلورکتالاستاد راهنمادکتر سخی نیا و دکتر پورفیض کارشناسی ارشدفاطمه محمد رضایی
آنالیز مولکولی جهش های ژن MEFV در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید در منطقه شمالغرب ایراناستاد راهنمادکتر سخی نیا و دکتر کلاهی دوره تخصصيفریده ذوالرحیم
تشخیص بازآرایی ژن t(14;18) BCL2-IGH با روش های Multiplex-PCR وNested-PCR دربیماران مبتلا به بدخیمی های لنفوئیدیاستاد راهنمادکتر سخی نیا کارشناسی ارشدآیلار علیجانی
آنالیز مولکولی جهش های پروتوانکوژن Ret در بیماران آذری مبتلا به سرطان مدولاری تیروئیداستاد راهنمادکتر سخی نیا و دکتر راثی کارشناسی ارشدپرستو خیرالدین
آنالیز مولکولی پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی rs153109 وrs181206 ژن IL-27در بیماران مبتلا به سندروم بهجتاستاد راهنمادکتر سخی نیا و دکتر بابالو کارشناسی ارشدراشده دهقانزاده
اهمنيت كلينكو پاتولوژيكال بيان ژن استانيوكلسين 2 در ژن كانسر كولورلتال با استفاده از روش RT-PCR بر اساس ميزان بيان ژنتيكي آناستاد راهنمادکتر سخی نیا و دکتر هاشم زاده دوره تخصصيدکتر عرب زاده
آنالیز مولکولی جهش های شایع دخیل در پروسه انعقاد خون در بیماران مبتلا به ترومبوز ورید مغزیاستاد راهنمادکتر سخی نیا و دکتر فرهودی دوره تخصصيدکتر حسنی
بررسی اثرات توام ورزش منظم  و جنیستئین بر   بیان ژنهای IGF1، BCl2 ، miR133 ، miR- 29 و تغییرات بافتی در قلب رتهای اواریکتومی شده دیابتی نوع 2استاد مشاوردکتر ناصر احمدي اصل Ph.Dپريسا حبيبي
مقایسه تشخیص آزمایشگاهی روش تست آگلوتیناسیون سرم و Real time –PCR در بروسلوزاستاد مشاوردکتر پرویز صالح ودکتر ابراهیم سخی نیا دكتري عمومي گروه پزشكيمریم قربانیان
مقایسه سطح بیان ژنهای NFATc2 و PPARy  در بافت سرطانی و مارژینال بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال تک گیراستاد راهنمادکتر سخی نیا و دکتر پورفیض کارشناسی ارشدونوس ظفری
بررسی پلی مورفیسم ژن اینترلوکین 17Aو سطوح سرمی اینترلوکین 17Aواینترلوکین 27 در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) در مقایسه با گروه کنترلاستاد مشاوردکتر بابالو و دکتر سخی نیا کارشناسی ارشدرضا خجیر یگانه راد