در روند ارجاع، “مدیریت نمونه” یکی از مهمترین فرآیندهایی است که مي بایست توسط مشتری مد نظر قرار گیرد. مدیریت نمونه شامل کلیه اقداماتي است که جهت حفظ تمامیت و کیفیت نمونه در زمان جمع آوري، طي مراحل نگهداري و انتقال نمونه صورت مي گیرد. رعایت اصول ایمنی و امنیت زیستی حین انتقال نمونه بسیار حائز اهمیت می باشد.

قوانین ارسال نمونه:

 • نمونه ها باید فاقد هرگونه آلودگی به عوامل بیماریزا قابل انتقال به انسان و ترکیبات آسیب رسان به تجهیزات مورد استفاده باشند.
 • در صورت درخواست، تمام لوله ها و محیط های کشت جهت نمونه برداری و ارسال انواع نمونه های ذکر شده در بالا از طریق این شرکت قابل تهیه است. لطفا جهت هماهنگی با مسئولین قبلا تماس حاصل فرمایید.
 • تمامی نمونه ها باید به صورت مجزا و خوانا کدگذاری شده باشند. اطلاعات لازم باید هم روی درب و هم بدنه ویال/ لوله درج شوند. حتما از عدم پاک یا محو شدن اطلاعات درج شده اطمینان حاصل نمایید.
 • درب تمامی نمونه ها باید محکم بسته شود و داخل پوشش پلاستیکی قرار گیرند تا در مدت ارسال نشت نکرده و از آلوده شدن یا اختلاط نمونه ها جلوگیری شود و اسامی روی نمونه ها پاک نشوند.
 • هنگام ارسال نمونه یا تحویل نمونه به مرکز، حتما اطلاعات فردی، شماره موبایل و آدرس ایمیل درخواست کننده به همراه نمونه ارسال شود، در غیر این صورت شرکت در قبال نمونه های ناشناس مسئولیتی به عهده نخواهد داشت.
 • در صورتی که نمونه ارسالی دارای شرایط نگهداری خاص است باید این شرایط توسط متقاضی در هنگام ثبت درخواست ذکر شود، در غیر این صورت مسئولیت عواقب ناشی از آن به عهده متقاضی می باشد.
 • در صورتی که نمونه ارسالی نیاز به آماده سازی داشته باشد، باید در هنگام ثبت درخواست، فایل مقاله حاوی روش آماده سازی توسط متقاضی ارسال شود، درغیر این صورت مسئولیت عواقب ناشی از آن به عهده متقاضی است.
 • در صورتی که نمونه ارسالی توسط متقاضی نیاز به آماده سازی داشته باشد، هزینه آن به تعرفه معمول آزمایش اضافه خواهد شد.
 • کلیه نمونه های دریافتی به مدت یک ماه در آزمایشگاه نگهداری و بعد از آن معدوم می گردند. در صورت وجود شرایط خاص برای معدوم سازی نمونه، باید حتما چگونگی آن توسط متقاضی اعلام شود.
 • در صورت تمایل جهت دریافت باقی مانده نمونه بعد از انجام آزمایش، باید این مطلب هنگام ثبت درخواست به اطلاع شرکت رسانده شود.
 • در صورت درخواست متقاضی برای Stock کردن نمونه ها، این مطلب باید هنگام ثبت درخواست به اطلاع شرکت رسانده شود و هزینه نگهداری پرداخت گردد.
 • هزینه ارسال نمونه قبل و بعد از انجام آزمایش به عهده متقاضی است.