– چگونه می توان از خدمات شرکت با خبر شد؟ ج: تمام خدمات شرکت به تفکیک بخش ها و آزمایشات در سایت شرکت ارائه شده و مکرر بروز رسانی خواهند گردید. ضمنا در صورت تماس راهنمایی های لازم ارائه خواهد گردید.

– در صورت درخواست برای انجام یک آزمایش، مراحل چگونه خواهد بود؟ ج: بعد از مشخص شدن نام خدمات اولین ملاقات با کارشناس ارشد مسئول انجام آزمایش برقرار و سپس متعاقب امضای یک قرارداد توافقی کارهای عملی سریعا شروع خواهد شد.

– نحوه محاسبه قیمت انجام تست ها چگونه می باشد؟ ج: قیمت انجام تمام خدمات براساس قیمت مواد مصرفی و مجموع ساعات همکار و هزینه نگهداری دستگاه ها می باشد و همگی بعنوان یک عدد کامل هزینه تست در متن قرارداد قید و مورد توافق قرار خواهد گرفت.

– نحوه پرداخت هزینه ها چگونه است؟ ج: پنجاه درصد هزینه ها نقدا وهمچنین بقیه در دو عدد (25% هزینه) چک تاریخ دار تا اتمام زمان پروژه در هنگام امضای قرارداد، اخذ خواهد گردید.

– تهیه مواد برای آزمایشات به عهده چه کسی می باشد؟ ج: کلیه مواد و کیت ها توسط شرکت تهیه خواهد شد و هزینه های آنها در متن پروپوزال و قرارداد محاسبه خواهد شد. لازم به تاکید است، شرکت هیچ مسئولیتی در قبال حصول نتایج نامطلوب و یا متناقض، ناشی از تمایل درخواست دهنده خدمات به استفاده از کیت با کیفیت پایین که توسط متقاضی تهیه شده است را نخواهد داشت.

– آیا پرایمرهای مورد نیاز برای انجام تست های مولکولی توسط شرکت طراحی و خریداری خواهد شد؟ ج: بله. طراحی کلیه پرایمرها و خرید آنها توسط کارشناسان ارشد شرکت انجام خواهد پذیرفت و هزینه انجام این کار در متن قرارداد قید خواهد شد و شرکت هیچ مسئولیتی در قبال حصول نتایج نامطلوب و یا متناقض، ناشی از طراحی نامناسب و غیر اختصاصی پرایمرهای آزمایش توسط درخواست کننده را نخواهد داشت.

آیا در صورت نیاز امکان نمونه برداری از بیماران توسط شرکت وجود دارد؟ ج: بله ولی تمایل اصلی شرکت انجام خدمات روی نمونه های آماده می باشد ولی در شرایط اضطراری و نیاز نمونه برداری از بیماران با کمک یکی از آزمایشگاه های همکار انجام خواهد پذیرفت. شرکت هیچ مسئولیتی در قبال حصول نتایج نامطلوب و یا متناقض، ناشی از عدم رعایت نکات مربوط به شرایط تحویل نمونه از سوی درخواست کننده را نخواهد داشت (لطفا جهت رعایت شرایط نمونه برداری به نحوه ارسال نمونه ها در سایت شرکت مراجعه فرمایید).

– آیا امکان ارسال نمونه ها و دریافت نتایج به صورت غیر حضوی وجود دارد؟ ج: بلی. با هماهنگی های لازم با همکاران شرکت قابل اجرا است.

– آیا امکان نگهداری نمونه ها در آزمایشگاه شرکت وجود دارد؟ ج: پس از اتمام آزمایش و ارائه نتایج، کلیه نمونه ها همراه با تمام اطلاعات آنها عودت داده خواهد شد و در صورت درخواست با اخذ هزینه اضافی براساس زمان نگهداری خواهند شد. حداکثر زمان نگهداری 6 ماه می باشد و بعد از آن مدت شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال نگهداری نمونه ها نخواهد داشت.

– مسئولیت صحت اطلاعات داده شده نمونه ها به عهده کیست؟ ج: شرکت هیچگونه مسئولیتی در مورد اطلاعات اولیه نمونه ها ندارد و صرفا مسئول نتایج آزمایشات و آنالیز ها می باشد. لازم به ذکر است مبنای انجام آنالیز، اطلاعات داده شده توسط متقاضی می باشد. لذا در زمان ثبت درخواست، باید اطلاعات بصورت کامل و دقیق داده شود. عواقب ناشی از مغایرت در صحت اطلاعات اظهارشده توسط متقاضی به عهده خود ایشان می باشد.

آیا امکان حضور متقاضی خدمات درفضای شرکت و آزمایشگاه در زمان انجام آزمایشات و خدمات وجود دارد؟ ج: خیر. کلیه آزمایشات و خدمات توسط کارشناس ارشد مسئول انجام خواهد پذیرفت و امکان حضور افراد دیگر در درفضای شرکت و آزمایشگاه قویا وجود ندارد.

– در صورت نیاز به تکرار آزمایشات جهت رسیدن به نتایج دقیق هزینه ها به عهده چه کسی می باشد؟ ج: در صورت نیاز به انجام آزمایش های بیشتر و یا تکرار آزمایش برای بدست آوردن نتایج مطلوب، هزینه به عهده شرکت خواهد بود.

– آنالیز آماری نتایج خام حاصل از آزمایشات روی نمونه ها چگونه انجام خواهد پذیرفت؟ ج: کلیه آنالیزهای آماری توسط همکاران کارشناس ارشد حیاتی شرکت انجام خواهد پذیرفت و هزینه آنها مستقلا در متن قرارداد اعمال خواهد شد و شرکت هیچ مسئولیتی در قبال نتایج آماری متناقض و یا عدم معنی دار شدن نتایج از لحاظ آماری، نخواهد داشت.

– آیا امکان آنالیز داده های خام حاصل از آزمایش Whole exome sequencing و Whole genome sequencing وجود دارد؟ ج: درصورت ارائه فایل های FastQ نتایج بنا به داشتن نمایندگی انحصاری شرکت Genomize ترکیه در ایران امکان آنالیز کامل و تهیه فایل های VCF توسط همکاران شاغل در فیلد بیوانفورماتیک شرکت خواهد بود و هزینه انجام این خدمات در هنگام انعقاد قرارداد ارائه خواهد گردید.

– آیا اطلاعات نهایی حاصل از آنالیز داده ها در شرکت ذخیره خواهد شد؟ ج: خیر. کلیه اطلاعات در پایان پروژه تحویل متقاضی خواهد گردید و شرکت هیچ گونه مسئولیتی از بابت بایگانی اطلاعات پروژه ها را نخواهد داشت. ضمنا کلیه اطلاعات بصورت محرمانه صرفا به فرد متقاضی که قرارداد را امضا نموده اند تحویل خواهد شد.

– نتایج آزمایش درخواستی چگونه ارائه خواهند شد؟ ج: نتایج پس از تسویه کامل هزینه ها براساس قرارداد به ایمیل متقاضی ارسال و یا پرینت یا CD صرفا فقط به شخص امضا کننده قرارداد تقدیم خواهد گردید و این اطلاعات کلا بشکل محرمانه بایگانی خواهند گردید.

– آیا شرکت در نوشتن پروپوزال اولیه و پایان نامه و مقاله و سابمیت آن همکاری های لازم را خواهد نمود؟ ج: بله. در کلیه مراحل اولیه تا سابمیت مقاله حاصل از پروژه های تحقیقاتی همکاران و دانشجویان، همکاران شرکت که در فیلدهای مورد نظر مهارت و دقت خاصی دارند کمک خواهند نمود. هزینه خدمات براساس سطح آن در هنگام انعقاد قرارداد ارائه خواهد شد. ضمنا، کلیه اطلاعات، نتایج و … همگی صرفا تحویل متقاضی امضا کننده قرارداد خواهد شد و شرکت هیچگونه مسئولیتی از بابت بایگانی این اطلاعات نخواهد داشت.

– آیا شرکت در قبال داوری مقالات مسئولیتی می پذیرد؟ ج: بلی. پاسخگویی به تمام موارد علمی مرتبط با مراحل آزمایشگاهی و کیفیت نتایج آزمایش های درخواستی بر عهده شرکت می باشد. در هر زمان، شرکت خود را موظف میداند در مورد رفع نواقص و موارد مرتبط با آنالیز ها برای reviewer های مجلات پاسخ قانع کننده ای ارائه نماید. این مورد فقط شامل revise هایی خواهد شد که از طرف داوران معتبر مجلات خارجی و ایرانی فرستاده شده باشند.

– شرایط ثبت نام در کارگاه های شرکت چگونه است؟ ج: لیست کارگاه ها بطور مستمر در سایت شرکت و … از قبل ارائه خواهد شد و کلیه شرایط شرکت در این کارگاه ها نیز براساس عنوان کارگاه و نحوه ارائه و ظرفیت پذیرش و افراد گروه هدف اعلام خواهد گردید. کلیه کارگاه ها توسط اساتید دانشگاه ارائه خواهند شد.

آیا گواهی و مدارک حضور در کارگاه ها داده می شود معتبر و قابل ترجمه است؟ ج: بله. کلیه گواهی ها با قید ساعات حضور با آرم مرکز رشد بیوتکنولوژی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و شرکت نوین زیست آذرپژوهان حنا با امضای اساتید دانشگاه به فارسی و انگلیسی (Certificate) صادر خواهد شد. همچنیــن هر مـــدرک دارای یــک  Serial Number اختصاصی بوده که امکان پیگیری و اعتبار آن را دوچندان می کند.

 

به کلیه سئوالاتی که در بالا به آن اشاره نشده است در صورت تماس در اسرع وقت پاسخ داده خواهد شد.